Testofen

Testofen är ett patenterat bockhornsklövernextrakt som har dokumenterade effekter. Maxulin innehåller 600 mg Testofen per kapsel som man i en studie kunnat visa ökad libidon.

Testofen

Man har undersökt Testofen i en dubbelblindad studie, slumpad och placebo kontrollerad studie med 120 hälsosamma män mellan 43 och 70 år gamla. Den aktiva ingrediensen var 600 mg Testofen som de fick under 12 veckor.

Både den total serumtestosteron och fritt testosteron ökade jämför med placebogruppen efter 12 veckors aktiv behandling.